Tilbage til Listen Med Lister

Musernes Navne

I den græske mytologi er muserne de 9 skytsgudinder for kunst og videnskab. De anføres af Apollon Musagetes.

Navn Område Attribut
Klio Historieskrivning Skriverulle
Euterpe Fløjtespil og lyrik Fløjte
Thalia Komedien Komisk maske
Melpomene Tragedien Tragisk maske
Terpsichore Dans Lyre
Erato Kærlighedsdigtning Kithara
Polyhymnia Hymnedigtning Ingen attribut
Urania Astronomi Himmelglobus
Kalliope Episk digtning Skrivetavle og griffel

Eratos attribut, en Kithara, er et instrument, nærmere betegnet en forbedret lyre med 7-18 strenge, samt en lydkasse af træ. Kitharaen er i øvrigt, sammen med buen, også Apollons attribut.

Apollon er, foruden af være musernes overhoved, søn af Zeus og Leto, og tvillingebroder til Artemis. Apollon er solens, lysets og sangens gud, dødsgud, spådomskunstens beskytter, forsoneren og den som afværger alt ondt.

Tilbage til Listen med lister

Copyright © Hans-Henrik T. Ohlsen 1999-2007
Webmaster: H.T. Ohlsen (ht@ohlsen.dk)